Team Fonds Slachtofferhulp/ANWB haalt ruim €15.000 op

​De ANWB’ers die dit jaar met het businessteam Fonds Slachtofferhulp/ANWB meededen aan de Dam tot Damloop, hebben samen meer dan € 15.000 opgehaald. De 13 ANWB’ers hebben samen € 15.023,19 opgehaald. Directeur P&I Teun van der Vorm en hulpverlener Jitske van Huizen overhandigden de cheque aan Fonds Slachtofferhulp. Het bedrag komt ten goede aan het Pieter van Vollenhoven Noodfonds.  

Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke particuliere organisatie die innovatieve ontwikkelingen financiert om de hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen en rampen te verbeteren. Zo financieren zij onderzoek naar de leemtes in de hulpverlening, zetten ze proefprojecten op en stimuleren ze slachtoffer initiatieven, zoals lotgenoten -en belangenorganisaties. Het fonds wijst mensen de weg naar meldpunten en hulp via SlachtofferWijzer. Met het eigen noodhulpfonds steunen zij slachtoffers die door een ernstige gebeurtenis ook financieel in een schrijnende situatie terecht zijn gekomen en behoefte hebben aan acute hulp. 

Tot slot maken zij zich sterk voor de verbetering van de positie van slachtoffers in wetgeving, politiek en media. Al deze doelstellingen worden bereikt met private middelen. De ANWB is een van de medeoprichters van het Fonds Slachtofferhulp en nog altijd sponsor en ondersteuner op vele fronten. 

Wil je meer weten over het Fonds Slachtofferhulp? Klik hier om naar de site te gaan.