Ons monument

Het is inmiddels zeker. Het hoofdkantoor van de ANWB zoals dat in 1959 is gebouwd, is een rijksmonument.

Het A-gebouw, de Rotonde met luifel en bordes, het parkeerterrein, de groenaanleg met vijver, de brug en zelfs het hek: ze hebben allemaal de rijksmonumentenstatus. Maar wat is er zo bijzonder aan dit ensemble aan de Wassenaarseweg 220 in Den Haag? Het antwoord op die vraag is te lezen in de bijlage bij het besluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarin wordt het gebouw symbool genoemd voor het toenemend belang van toerisme en (auto)mobiliteit en een ‘landmark’ ten opzichte van de omringende panden en parken.

De cultuurhistorische waarde wordt ook bepaald door de bijzondere materialen en technieken die bij de bouw zijn toegepast, zoals de prefab betonnen schaaldaken voor de overkoepeling van het bezoekerscentrum ‘de Rotonde’ en het bedrijfsrestaurant op de bovenverdieping. Van het geprefabriceerde metselwerk van de gevel in lichte Noord-Brabantse baksteen wordt gezegd, dat het dienst doet als bekleding van het betonskelet, maar ook als versierend element.

Bijzondere uitstraling
Dat het bezoekerscentrum ‘de Rotonde’ monumentale waarde heeft zal niemand verbazen. De hoge open ruimte, oorspronkelijk omringd door een krans van werkvertrekken, heeft een bijzondere uitstraling. Van het interieur van het A-gebouw worden de trappenhuizen speciaal vermeld. Over het hele complex merkt de Rijksdienst op, dat het rijk is aan monumentale kunst, bijvoorbeeld het bronzen waterbekken in de Rotonde en het reliëf in gang A2, dat de evolutie van verkeer en toerisme uitbeeldt. Dit werk is bijna onzichtbaar sinds de oude Edo Bergsma- zaal moest wijken voor nieuwe directiekamers. Aan de buitenkant zijn de baksteenmozaïeken van geglazuurde steen in de kopse gevels van waarde. Dat in de loop van de geschiedenis veel is veranderd en toegevoegd aan ‘ons monument’ wordt niet als bezwaar gezien, omdat de oorspronkelijke architectuur nog altijd goed herkenbaar is, net als de samenhang tussen gebouw, parkeerterrein en groenaanleg.