Araya Sumter - Manager ANWB

Als je jouw naam googlet, krijg je een heel divers beeld: je opende een pop-up kinderfietsenwinkel in Groningen, draaide een fietsverlichtingsactie met de ANWB Lichtbrigade en kreeg een nominatie met de ANWB Museumcheck…
(lacht) Manager ANWB Betrokken zijn, is een drukke baan. Het is een hele diverse functie met een brede scope. Ik ben iedere dag bezig met onze missie: om iedereen in Nederland in vrijheid en met plezier onderweg te laten zijn. Als grootste vereniging van Nederland, we hebben 4,3 miljoen leden, leveren wij met behulp van vrijwilligers, leden en medewerkers een positieve bijdrage aan de samenleving. Dit doen we met een maatschappelijk rendement, ledenparticipatie en we ondernemen veel maatschappelijke initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid, mobiliteit en vrije tijd.

En wat doe je dan?
Behalve vergaderen bedoel je? Ik werk aan de verenigingskant van de organisatie en ben eindverantwoordelijk voor alle maatschappelijke activiteiten van de ANWB. Ik beheer het maatschappelijk fonds van ANWB en ben vaak ook het gezicht naar buiten toe. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid en stuur ik samen met mijn team het legertje van 10.000 vrijwilligers aan dat voor ANWB actief is. Zij zetten zich onbaatzuchtig in en het is aan ANWB om dit mogelijk te maken.

Ik heb weleens gehoord dat leiding geven aan vrijwilligers erg moeilijk is?
Je kan geen leiding aan vrijwilligers geven. Tegelijkertijd willen we met onze vrijwilligers heel veel bereiken. Als ANWB-vrijwilliger ben je altijd bezig met het helpen van andere mensen en met een van de ANWB-thema’s: verkeersveiligheid, vrije tijd en mobiliteit. Onze vrijwilligers zijn onze helden, onze lobbyisten en onze ambassadeurs. Als we ons samen inzetten, kunnen we veel voor elkaar betekenen. Fietsles aan kinderen geven, toegankelijkheid van uitjes testen, opruimen in de natuur, fietsroutes inspecteren en nog veel meer. Weet je dat vrijwilligers ook actief zijn voor de Alarmcentrale en dat de vrijwilligers bijvoorbeeld ieder najaar de verlichting van 500.000 fietsen testen?

Hoe word je manager ANWB Betrokken?
Ik heb een maatschappelijk profiel en kom uit verenigingsland. Ik heb bij Veilig Verkeer Nederland gewerkt en ben ook jongerenwerker geweest. Toen heb ik veel bijzondere jongeren leren kennen. En heb ik geleerd dat ‘aandacht geven’ mensen groter kan maken. In mijn dagelijks werk wil ik een bijdrage leveren zodat mensen zelf ervaren hoe bijzonder ze zijn. Dat is het mooiste dat er is. Het is waar ik voor op aarde ben.

Welke kwaliteiten neem je bij ANWB mee naar de werkvloer?
In mijn rol gaat het er om dat je weet wat er speelt in de samenleving en dat kunnen combineren met de thema’s waar de ANWB voor staat. Daarnaast is het handig als je creatief bent en over organisatietalent beschikt.

Is het jouw droombaan?
Ja. Omdat ik iets heel simpels mag doen: mensen gelukkig maken. In mijn werk maken we onze thema’s heel tastbaar voor mensen. Iedere dag maken de wereld een beetje beter of helpen we mensen vooruit.

Je bent van betekenis?
Van betekenis zijn, is heel belangrijk voor mij. Ik ben hier om iets te kunnen betekenen voor anderen… Als je voor de vereniging werkt, doe je het voor mensen. Dat is de grote gemene deler voor iedereen die hier werkt.Als ANWB zijn we voor veel mensen vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is het heel bijzonder dat we zo’n grote club zijn. Eentje die veel bereikt. Ik denk dat het belangrijk is dat we minder bescheiden zijn over het goede dat we doen. Komende tijd zullen we nadrukkelijk onze verhalen vertellen.

Is dat geen taak van de afdeling Communicatie?
>Tuurlijk. Maar veel van de content komt van ons vandaan. Wij moeten die content aanleveren zodat de verhalen verteld kunnen worden. Van onze inzet voor een meer verkeersveilige A15 tot een project als ANWB Automaatje: wie minder mobiel is, geen eigen auto heeft en voor wie het openbaar vervoer of de taxi een probleem is, kan hiervan gebruikmaken. Vrijwillige chauffeurs uit de buurt voeren met hun eigen auto de ritjes uit tegen een zeer voordelig tarief. Fantastisch toch? Maar wie weet het?

Welke ambities jaag je met je team na?
Wat we heel belangrijk vinden, is dat de ANWB in het land sterker wordt. We zien dat keuzes op veel thema’s niet meer door de landelijke overheid maar in het land gemaakt worden. Hoe zorgen we er voor dat onze vrijwilligers lokaal en provinciaal in hun kracht staan en bijdragen aan het nemen van de juiste besluiten? Dat is onze uitdaging. We kunnen de kracht van 4,3 miljoen leden mobiliseren om beleid bij te sturen. Hiermee zijn we een factor die er toe doet. We willen meetellen en we tellen ook mee op de gekozen thema’s.

Wat doe je in je vrije tijd? Vrijwilligerswerk?
Zeker. Niet als bestuurder maar ik lever ‘handjes’. Ik ga mijn achtste jaar in als klassenmoeder. Daarnaast investeer ik veel tijd in mijn familie en vrienden en ben dol op koken. Ik organiseer veel diners en dan is mijn huis gevuld met plezier en met mensen die lachen.

Wat doe je over drie jaar?
Ik kan het je niet zeggen. Wat ik zeker weet, is dat ik dan nog steeds maatschappelijk het verschil wil maken. Waar en hoe? Ik geloof dat verandering goed is voor mensen en voor organisaties. Dat gaat me op plekken brengen die ik nu nog niet kan bedenken.

Hoe zit het nou met die pop-up kinderfietsenwinkel?
Bezoekers van deze winkel kunnen er uitsluitend een fiets doneren. Een fiets geven die geschikt is voor kinderen vanaf 10 jaar. Een fiets kopen is niet mogelijk. Alle fietsen gaan naar het ANWB Kinderfietsenplan en komen terecht bij kinderen uit gezinnen in Groningen die zich geen fiets kunnen veroorloven. Trouwens: de kinderfietsen worden niet alleen in Groningen ingezameld. Het idee is dat we inzamelen in diverse gemeenten en de fietsen daar opknappen en uitdelen. Ook dat is heel ANWB. Publicatie datum: 17 december 2018