Regio: FlevolandPlaats: FlevolandUren per week: 1 uurContract: Vrijwilliger

De ANWB is een vereniging van, voor en door leden. De wensen van onze leden vormen het uitgangspunt voor ons handelen en optreden. Wil jij daar een actieve rol in spelen?

Waar je aan werkt

Bondsraadsleden spreken elkaar en ANWB-medewerkers regelmatig in diverse bijeenkomsten. Als bondsraadslid kun je je aanmelden voor specifieke onderwerpen die in de themagroepen worden behandeld. Recent zijn thema’s behandeld als:

  • Verkeersveiligheid: wat kan de ANWB doen om afleiding door smartfuncties in het verkeer te reduceren?
  • Langetermijnstrategie: wat zijn de trends & ontwikkelingen die op de ANWB afkomen en wat betekenen deze voor de maatschappelijke opgaven van de ANWB?
  • Fietsen; hoe kan de ANWB recreatief fietsen in Nederland verder versterken?

Om je werk als bondsraadslid goed te kunnen uitvoeren, organiseert de ANWB bovendien de Vrijwilligers Academy. In verschillende workshops worden dan de diverse beleidsterreinen en onderwerpen van de ANWB besproken. Al met al ben je als bondsraadslid gemiddeld zo'n 10 tot 14 dagdelen per jaar bezig met je bondsraadswerk.

Hebben we een match?

Je bent sociaal actief, betrokken, praktisch ingesteld, beleidsmatig sterk, en in bezit van een eigen netwerk (op de werkterreinen van de ANWB: mobiliteit, recreatie en vakantie). Je bent positief kritisch over de ANWB en loyaal ten aanzien van de doelstellingen en standpunten van de ANWB. Uiteraard woon je in de provincie Flevoland, heb je een brede belangstelling en een goed onderbouwde motivatie om bondsraadslid te worden.

Wat neem je nog meer mee? Naast de kwalificaties die hierboven zijn opgesomd, zoeken wij in Flevoland naar personen die zich vooral willen inzetten om de werkterreinen van de ANWB te vertalen naar beleid en activiteiten in Flevoland. Dat vraagt vooral om inzet op het terrein van belangenbehartiging naar overheden en het gebruiken van netwerken om resultaat te bereiken. De kandidaat moet dan ook communicatief en sociaal vaardig zijn en voldoende tijd kunnen vrijmaken (eventueel ook overdag) voor het kunnen vervullen van deze taken. Het hebben van veel kennis van kamperen en/of vrije tijd, is gezien de huidige samenstelling van de bondsraad Flevoland zeker een pré. Tenslotte is het plezierig als de kandidaat naast interesse ook de ambitie (op termijn?) heeft om het voorzitterschap van afdeling Flevoland in te vullen.

Waar in de organisatie

De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. De bondsraad is de algemene vergadering van de vereniging. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De formele taken van de bondsraad zijn o.a. het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening, het vaststellen van wijzigingen in de statuten en de reglementen en het vaststellen van de contributie. Sinds een paar jaar werkt de bondsraad ook met themagroepen waarin actuele voor de ANWB van belang zijnde onderwerpen worden uitgewerkt en van adviezen voorzien voor de directie en bestuur van de ANWB. De bondsraad vergadert twee keer per jaar, op zaterdagmorgen op het hoofdkantoor in Den Haag. Deze vergaderingen worden voorbereid per provincie tijdens een vooroverleg, in aanwezigheid van een lid van het bestuur en de secretaris.

De procedure

Je kunt je tot 2 september 2019 aanmelden via www.werkenbijanwb.nl. We zien je volledige cv (inclusief ANWB lidmaatschapsnummer) en motivatiebrief graag tegemoet. Daarna wordt door een commissie bestaande uit bondsraadsleden van jouw provincie een eerste selectie gemaakt, waarin wordt bepaald welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Met jouw sollicitatie geef je ons toestemming om jouw persoonsgegevens en motivatie te delen met de huidige bondsraadsleden van jouw provincie. De gesprekken vinden plaats tussen 17 september en 3 oktober. De nieuwe bondsraadsleden worden per 1 januari 2020 benoemd.

Vacaturenummer4863

Onderdeel van een groter geheel

Deze vacature is onderdeel van Bondsraad

Sollicitatieprocedure en status

Op weg naar betekenisvol werk

  • Sollicitaties welkom Je kan solliciteren
  • Eerste gesprekken We zijn volop bezig met kennismakingsgesprekken. Je kan nog steeds solliciteren
  • Afrondende gesprekken Je kan nog solliciteren, maar je komt op de wachtlijst
  • Aanbieding contract We zijn rond. Je kan op deze vacature niet meer solliciteren
  • Vacature ingevuld Bekijk andere vacatures of laat je gegevens achter bij "Open sollicitatie"
Vragen over deze vacature?
Bernardette Mastilo Adviseur ANWB Select