Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Salariëring en arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

Werken bij ANWB is werken voor een organisatie met een ongekende diversiteit aan producten en diensten van A-label kwaliteit. Werken bij ANWB betekent ook kunnen bijdragen aan zaken die maatschappelijk zeer relevant zijn, een duurzame leefomgeving en verantwoorde mobiliteit waarbij de organisatie uiteraard zelf het goede voorbeeld geeft met een doeltreffend MVO programma. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend en de werksfeer is informeel en betrokken.

Salarisschalen

De ANWB heeft een eigen cao. In deze cao hebben wij functieschalen (16 in totaal) met daaraan gekoppeld het salaris. De functieschaal is het niveau waarop de functie is gewaardeerd. Deze waardering is afhankelijk van de functie-eisen. De functieschaal bepaalt het minimum en het maximumsalaris. Als je wordt aangenomen kom je in de vastgestelde functieschaal terecht. Afhankelijk van je opleiding en het aantal jaren (relevante) ervaring wordt het uiteindelijke salaris bepaald. Het kan ook voorkomen dat je nog niet volledig aan het functieprofiel voldoet en je op een aantal punten je nog verder moet ontwikkelen. Dan word je in een aanloopschaal geplaatst. Tevens worden er (ontwikkel) afspraken gemaakt over de plaatsing in de definitieve schaal. Een aanloopschaal is één salarisschaal lager dan de schaal waarin de functie is gewaardeerd. Mocht dit aan de orde zijn dan zal de leidinggevende of de betrokken HR-adviseur dit met jou bespreken. Wanneer je nog niet het maximum van de functieschaal hebt bereikt, krijg je elk jaar een beoordelingsperiodiek toegekend. De hoogte van de periodiek is afhankelijk van jouw functioneren en wordt vastgesteld in het jaarlijkse beoordelingsgesprek.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Naast een passende beloning bieden we je een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden die je (in overleg) naar eigen inzicht kunt inrichten. Zo werken we bijvoorbeeld met een cao, maar bieden we ook arbeidsvoorwaarden á la carte aan, waarbij je bijvoorbeeld kunt sparen voor extra verlof. Daarnaast zijn er collectiviteiten waaraan je deel mag nemen, met interessante kortingen en regelingen op alle ANWB producten en diensten.


Kijk mee op het hoofdkantoor
Je bent van betekenis Onze mensen maken het verschil. Hierom wil ANWB een betrouwbare en inspirerende werkgever zijn voor haar medewerkers. En we willen graag dat onze medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie en bij de maatschappij. Je bent ook voor ons van betekenis.