Werken in roosterdienst

Als Automonteur Wegenwacht werk je in teamverband en in roosterdienst. Binnen de ANWB CAO is er voor Wegenwacht specifiek een bijzondere bepaling voor het rooster. Al ver van tevoren weet je wanneer je kan werken. Er wordt een jaarrooster opgesteld waarbij flexibiliteit van beide partijen wordt verwacht en verkregen. Zo kunnen onze Roosterfunctionarissen voor alle Wegenwachten een rooster maken dat rekening houdt met niet alleen vakanties, opleidingen en cursussen, maar ook met die ene sportavond of het rooster van een partner, kinderen, etc. Uiteraard gaat alles in overleg met elkaar, we moeten immers ook rekening houden met het team in de regio. Er is ook een jaarrooster voor de feestdagen zodat iedereen evenveel feestdagen werkt. Ongeveer de helft van alle feestdagen werk je. Per regio stel je binnen de regio af hoe dit wordt ingevuld.

Drie weken van tevoren is je rooster voor de volgende twee maanden bekend. Dit rooster is leidend, maar eventuele wensen kan je nog steeds aangeven. Je werkt om en om in het weekend. Zo werk je het ene weekend en ben je het andere vrij, het weekend er op werk je weer en daarna ben je weer een weekend vrij, enz..

Het aantal diensten doordeweeks en in het weekend en de exacte aanvangstijden verschillen per regio. Over het algemeen bestaan diensten uit:
Doordeweeks: vroege diensten met 3 verschillende aanvangstijden, avond diensten met 3 verschillende aanvangstijden en een nachtdienst.
In het weekend: vroege diensten met 4 verschillende aanvangstijden, avond diensten met 4 verschillende aanvangstijden en een nachtdienst.
Er kunnen nog vroege, dag-, verschoven of tussendiensten zijn. De nachtdienst is veelal alleen op vrijwillige basis. Zijn er geen vrijwilligers, dan worden deze diensten verdeeld tussen de collega’s. Collega’s van 55 jaar en ouder zijn gevrijwaard van nachtdienst. Verder geldt opgenomen in onze cao:

a. De dagelijkse arbeidstijd is maximaal 8 uur per dag.
b. Vroege diensten zijn diensten die aanvangen vanaf 06.00 uur tot 08.00 uur.
c. Dagdiensten zijn diensten die aanvangen vanaf 08.00 uur tot en met 10.00 uur.
d. Tussendiensten zijn diensten die aanvangen na 10.00 uur tot 13.00 uur.
e. Avonddiensten zijn diensten die aanvangen vanaf 13.00 uur tot en met 16.00 uur.
f. Verschoven avonddiensten zijn diensten die aanvangen na 16.00 uur tot en met 18.00 uur.
g. Nachtdiensten zijn diensten die aanvangen vanaf 23.00 uur tot en met 24.00 uur.  

Selectieprocedure voor Wegenwacht

Tijdens de selectieprocedure voor de functie van Wegenwacht krijg je alle informatie die je nodig hebt om je een zo volledig mogelijk beeld van werken als Wegenwacht te kunnen vormen. Dat is niet alleen informatie over de inhoud van de functie, de arbeidsvoorwaarden en het salaris, maar ook over de ontwikkelingsmogelijkheden en bedrijfscultuur binnen de ANWB.
Wanneer je voor de functie van Wegenwacht in aanmerking wil komen dan volgt er na een positieve kennismaking een praktijktest.


Wat houdt de praktijktest in?
Na een positieve wederzijdse kennismaking volgt een praktijktest. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging met datum en tijdstip om aanwezig te zijn in het opleidingscentrum te Utrecht. Gedurende 5 kwartier zal de technisch docent je verschillende opdrachten laten uitvoeren, zodat jij jouw praktische vaardigheden kunt laten zien.


Welke onderwerpen kunnen aan bod komen?
We zijn benieuwd naar jouw technische kennis en sleutelvaardigheid bij verschillende auto-technische systemen. Door het goed en helder uit te leggen en toe te lichten, kijken we naar je communicatieve en sociale vaardigheden.
Dit kan je laten zien door één of meerdere opdrachten uit te voeren bij:
• elektrotechniek waar we gebruiken maken van relais die vanuit verschillende systemen worden geschakeld
• de ontsteking aan de laagspanningskant en de hoogspanningskant met de meetmogelijkheden
• sensoren van de motor die belangrijk zijn voor het laten aanslaan (Benzine en Diesel),
• het motormanagementsysteem met zijn sensoren en actuatoren (goed lopende motor)
• benzine en dieselsystemen waarbij je kan uitleggen welke aanpassingen zijn gedaan om uitlaatgassen schoner te krijgen
• verschillende meetmogelijkheden met een multimeter, spanningzoeker en LED spanningzoeker
• diagnose stellen op verschillende systemen
• het smeersysteem van een auto
• aandacht voor diagnose
• duidelijk uitleg geven met een advies waaraan we kunnen beoordelen of er een wegenwacht in je schuil gaat!

Voorbereiding en de testdag
Je hebt inmiddels enige diploma’s behaald in autotechniek en ook al enige (sleutel) werkervaring aan verschillende automerken. Hier kun je natuurlijk uit putten. Heb je twijfel over je kennis en of deze wel up to date is? Veel mensen oefenen nog even voordat zij aan anderen laten zien wat zij kunnen. Bekijk de auto’s nog eens waar je momenteel aan sleutelt. Als er ergens een storing is, hoe zou je die oplossen? Welke mogelijkheden zijn er om tot een oplossing te komen? Straks staat een ANWB lid naast je, of misschien zelfs een heel gezin. Hoe vang jij hen op? Je kan je ook vooraf voorbereiden door je in te beelden hoe jij graag geholpen zou worden als je met pech staat langs de kant van de weg!

Heb vooral zin om te laten zien wat je kan. We snappen dat niemand álles kan weten. Wanneer je bij ons wordt aangenomen begin je met de startopleiding. Wellicht heb je het een en ander helemaal onder de knie en kun je nog verder ontwikkelen in andere onderwerpen. Dat is ook logisch en daar passen wij straks je opleiding op aan!